Úvod
Dotaz
Objednávka
Kontakt

NABÍDKA PVC PODLAHOVÝCH DESEK

desky z PVC


Pokládkou těchto PVC desek získáte integrovanou, variabilní a kompaktní podlahu
pro jakýkoliv hospodářský i privátní objekt s nezaměnitelnými atributy
vůči podlahám z jiných podlahových krytin.

Hlavní výhodou těchto podlah je jejich snadná a rychlá montáž, variabilita a kompaktnost povrchu, vysoká mechanická pevnost a zatížení, operativnost při výměně dílčího dílu bez omezení provozu, jednoduchá údržba a nízká cena.
Navíc je tyto PVC desky možno instalovat jak horizontálně tak také i vertikálně a to i tam, kde s jinými výrobky to je možné jen velmi těžce.
Tyto PVC desky rovněž zajistí i revitalizaci těch podlah, kde s ohledem na výši vstupních nákladů či technickou složitost výstavby s jinými prostředky je jejich realizace příliš nákladná nebo komplikovaná.
Manipulace po tomto povrchu je jednoduchá, chůze i stání bezpečné a pohodlné.
Údržba této podlahy je poměrně snadná a rychlá bez nutnosti použití jakýchkoliv nadstandardních k tomu určených prostředků.
Proto jsou tyto integrované, variabilní a kompaktní podlahy z PVC desek s porovnáním s ostatními pro své vlastnosti, možnosti pokládky a cenu v podstatě bezkonkurenční.

Vhodné též jako podklad do základů etážových i vícepatrových budov, jako anti-vibrační prvek, zejména pak tam, kde je sejsmická aktivita nebo častý přejezd těžké dopravní techniky s provázejícím se chvěním / rezonanci, prostupující zemskou kůrou, mající za následek narušení jejich stavebních základů (základových desek a pásů) a zhoršení statiky prakticky celého objektu. Hodnota tlumení těchto PVC podkladových, základových desek a pásů je až do 5,9RS (Richterova škála/stupnice).


Některé příklady jedinečnosti a hlavních výhod při použití podlahových desek z PVC:

Průmyslové provozy: - snížení tepelných ztrát
- vysoká mechanická pevnost a chemická rezistentnost
- operativnost výměny při poškození dílčího kusu bez omezení provozu
- zvýšení komfortu a bezpečnosti při manipulaci s materiálem a pohybu osob
- a mnoho dalších


 

 


Zemědělské objekty: Obdobné použití jako u průmyslových provozů, navíc při dlouhodobém
ustájení chovných zvířat nedochází k otokům jejich končetin nebo při ležení
k zánětům jejich orgánů, čímž se účelně předchází fyziologickým i jiným
zdravotním problémům. Tím se mimo jiné sníží náklady na jejich zdravotní
péči, které mohou být každým chovatelem využity mnohem efektivněji.


 

 


Sportovní, výstavní a kulturní areály: Jako trvalá nebo jen dočasná pokládka za účelem ochrany
zejména travnatých, štěrkových, ledových, parkovacích,
divadelních a ART ploch, jako jsou např. fotbalové
a hokejové stadióny, horské lanové dráhy, jeviště,
výstavní pavilóny, venkovní koncertní místa,
přírodní amfiteátry, skanzeny a mnoho dalších, včetně
i jejich příslušenství (příjezdy, vstupy, parkoviště atd.),
tedy veškeré interiéry i exteriéry nejen zde jmenovaných
sportovních, kulturních, či jiných víceúčelových objektů.
Současně i jako alternativa různých sportovních povrchů
(tělocvičny, posilovny, atletické, fotbalové, lední, plavecké
a jiné sportovní stadióny a haly, běžecké a jiné dráhy,
motokárové ovály, střelnice, odpaliště, aj.
Zejména však pro větší bezpečnost a komfort samotných
osob (větší čistota a jistota při chůzi) nebo jimi užívaných
různých prostředků po těchto plochách se pohybující, např.
nožů bruslí, lyží, atd. Také tam, kde je více namáhán původní
povrch různých sportovišť při takových činnostech jako je
vzpírání, moto-show, aj.
Proto hlavním atributem těchto PVC desek je bezpečnost,
a komfort uživatelů i návštěvníku výše uvedených zařízení,
včetně ochrany různé užívané techniky a jiného vybavení.

 

 


 
 
 
quality-tools.cz
piskovacky.cz
bio-kamna.cz