Úvod
Dotaz
Objednávka
Kontakt

PARAMETRY PODLAHOVÝCH DESEK Z PVC

desky z PVC


   Zátěž pro PVC desky-malé (103, 107, 109, 110, 111, 123)

Maximální (absolutní) zkušební zátěž do meze deformace 6,8t/1dm2
Doporučená užitná (praktická) zátěž bez deformace 2,2-3,3t/1dm2

Běžné opotřebení není předmětem zkoušek


   Zátěž pro PVC desky-velké (102, 115, 117, 118, 121, 124)

Maximální (absolutní) zkušební zátěž do meze deformace 6,8t/1dm2
Doporučená užitná (praktická) zátěž bez deformace 3,3t/1dm2

Běžné opotřebení není předmětem zkoušek


   Zátěž pro PVC desky-velké (104, 105, 106, 113)

Maximální (absolutní) zkušební zátěž do meze deformace 6,8t/1dm2
Doporučená užitná (praktická) zátěž bez deformace 1,6t/1dm2

Běžné opotřebení není předmětem zkoušek


parametr jednotka úrověň technických charakteristik
(požadované hodnoty)
hodnota
délka mm   1200, 800
šířka mm   800, 600
tloušťka mm ±1mm; ±2mm; ±2,5mm 12, 22, 43
hustota (měrná hmotnost) P g/cm-3 ±0,01 1,40
rozměrová stálost A; B % 1% ±12; ±8; ±8; ±6
tvrdost vtlačením (Mohse) MPa + 0,1 5,50
ocelové kuličky kg/m2    
modul pružnosti v tahu Et MPa + 6 54
mez pevnosti v tahu σM MPa + 0,1 3,2
poměrné prodloužení εM
na mezi pevnosti
% + 3 19
modul pružnosti v ohybu Ef MPa + 4 48
mez pevnosti v ohybu σf MPa + 0,1 2,4
průhyb ,,s“ mm + 1 16
modul pružnosti v tlaku Ec MPa + 8 61
mez pevnosti v tlaku σM MPa + 0,8 6,8
poměrné stlačení εcM % + 3 22
rozměrová stálost-směr podél % + 0,1 -0,6
- směr napříč % + 0,1 -0,5
stupeň hořlavosti   E E
index šíření plamene mm/min max. 100 96
protiskluznost (za sucha a mokra)   min. 0,3 0,391 (dynamický za sucha)

0,512 (statický za sucha)
trvalá deformace mm max. 0,1 0,02
zatížení, vyvolávající po 10 min.
stálou deformaci
kN/m2 min. 1 600 (2%) pro univerzální desku
min. 3 300 (2%) pro zátěžovou desku
min. 2 000 (2%) pro interiérovou desku
2 000 (1,4%)
3 000 (2,8%)
3 000 (1,6%)
4 000 (2,1%)
1 000 (1,1%)
2 000 (2,1%)
obsah polychlorovaných bifenylů ppm max. 5 1
tepelná ziskovost °C   až +2


Tolerance odchylky v měření je vyjádřena jako výběrová směrodatná odchylka arimetrického průměru.
Příslušné normy vztahující se k parametrům těchto výrobků (PVC desek a příslušenství):
CSN EN ISO 1183-1, 2039-1, 527, 178, 604, ‚ČSN 64 0610, …
 
 
 
quality-tools.cz
piskovacky.cz
bio-kamna.cz