Úvod
Dotaz
Objednávka
Kontakt

JAKOST NAŠICH VÝROBKŮ Z PVC

výroba produktů


Jakost našich výrobků z PVC:
  • I. jakost - finální výrobek splňující všechny deklarované normy a předpisy pro své použití, bez viditelných nebo technologických vad, a jako takový, bezpečně a správně aplikovatelný pro své účely. Cena tohoto výrobku je dle platného ceníku TPmontu.

  • II. jakost - finální výrobek zejména s ,,kosmetickými" vadami, který ale jinak splňuje všechny normativy a tudíž nic nebrání jeho stále ještě plnohodnotnému použití, kde jeho odběr je vázán s přáním zákazníka, který s možností smluvní slevy nebude po dodavateli později požadovat jakoukoliv kompenzaci.

  • III. jakost - finální výrobek, který má znatelné technologické vady (špatná konzistentnost výrobku, atd.) a pro své účely je jen špatně použitelný a jeho odběr je výhradně jen na přání zákazníka, bez jakéhokoliv nároku ze strany odběratele na pozdější případné reklamace. Proto se tyto výrobky používají zejména pro jiné účely, než pro ty, ke kterým směřuje jejich produkce, následná nabídka a použití. Cena tohoto výrobku je smluvní a ve většině případů odráží pouze přímé náklady na výrobu, bez navršení komerčním elementem.

 
 
 
quality-tools.cz
piskovacky.cz
bio-kamna.cz