Úvod
Dotaz
Objednávka
Kontakt

CERTIFIKACE VÝROBKŮ Z TECHNICKÝCH PLASTŮ

výroba produktů

obrázek

Výrobky byly podrobeny mimo jiné zkouškám v Institutu pro testování a certifikaci, v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praze, v Analytických laboratořích v Plzni, na katedře Materiálu a strojírenství fakulty Strojního inženýrství při Západočeské univerzitě v Plzni, v Požární zkušebně Veselí nad Lužnicí a v ne poslední řadě u TÜV. Co se týče certifikace ISO pro tyto výrobky, byla získána od společnosti Bureau Veritas Certification Praha. Mají vystavenu řadu osvědčení a ocenění o splnění přísných mechanických, chemických, izolačních, ekologických, protipožárních a protiskluzových požadavků a jejich hodnocení je průběžně k aktuální problematice možného použití inovováno.

obrázek obrázek obrázek obrázek


Předmět zkoušek:
  • chování eluátu z recyklované umělé hmoty podle doporučení KTW
  • test vyluhovatelnosti dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb.
  • chemicko-fyzikální působení amoniaku, moči, oleje a jiných syntetických a ropných produktů podle DIN 51 958
  • zkouška mechanických parametrů (pevnosti, ohybu a rázu) podle DIN EN ISO 179,
    ČSN 73 0212-5, ČSN 73 2030, ČSN EN ISO 868
  • zkouška chování při požáru podle DIN 4102-1, 14
  • zkouška reakce na oheň dle zkušební metody ČSN EN ISO 11925-2 a tím splňuje klasifikaci dle ČSN EN 13501-1: 2007, čl. 11
  • zkouška tepelné izolace
  • měření bezpečnosti proti skluzu
obrázek obrázek obrázekDalší související normy k výrobě a parametrům plastů (např. ČSN EN ISO 472-64...), atd. naleznete na www.technickenormy.cz


Parametry na základě zkušeností:

Jedná se o praxí získané zkušenosti k vlastnostem našich výrobků, které ale z pochopitelných důvodů nebyly doposud certifikovány, i přesto, že svou povahou, jako výrobků z izolačních materiálu mohou mít; jako jsou elektrické a statické izolanty, atd..

Hodnocení ve formě protokolů je na vyžádání k dispozici všem našim odběratelům a uživatelům.

Filozofií naší nabídky je nejen přivést na trh nový výrobek, ale také svou troškou přispět k nápravě věcí, které byly v minulosti zanedbávány. To je hlavní důvod, proč se snažíme touto výrobní technologií a jejími finálními produkty, kdy by se tyto, jinak nepoužitelné materiály, zejména z PVC, hromadily na skládkách, přinést také určitou protislužbu přírodě a co nejméně zatěžovat naše životní prostředí. Proto veškeré tyto naše výrobky jsou vyráběny z odpadu (recyklované kabelové PVC), které se zpracovává a mění v tyto námi nabízené produkty, které nachází velmi široké, praktické uplatnění.

obrázek 
 
 
quality-tools.cz
piskovacky.cz
bio-kamna.cz